Advanced Academic English

In deze tweedaagse training gaan we aan de slag met een aantal actuele thema's op het gebied van Academic English om de kennis en taalvaardigheid van tolken en vertalers naar een hoger niveau te tillen. Zo kijken we bijvoorbeeld naar hoe het schrijven in een bepaalde disciplinaire context (bv. natuurkunde, psychologie, geschiedenis) de schrijfstijl van een tekst beïnvloedt en hoe jij daar als vertaler of tolk rekening mee kunt houden. 

Tijdens de training gaan we ook oefenen met het aanbrengen van meer variatie in je woordkeuze, zinsstructuur en interpunctie. Tot slot kijken we hoe we de algehele stijl van een academische tekst kunnen verbeteren, waarbij we ook inspiratie putten uit het advies in veelgebruikte stijlgidsen. In het behandelen van deze thema's besteden we ook aandacht aan hoe tools als ChatGPT het academisch schrijven -- en daarbij ook het werk van de tolken en vertalers --  beïnvloedt, waarbij we ons richten op hoe we deze tools effectief kunnen gebruiken.

Lesschema

In vier interactieve workshops verspreid over twee lesdagen, gaan we met de volgende thema's aan de slag:

Disciplinary writing skills: door middel van een analyse van de schrijfstijl van teksten gepubliceerd in verschillende vakgebieden word je bewust van de subtiele stijlverschillen tussen disciplines. Dit helpt je bepalen of het gebruik van de passieve vorm in een tekst aangepast moet worden of niet, of het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden (I, we) gebruikelijk is of juist niet, of de toon en stijl past bij de discipline (formeel/informeel, genuanceerd/stelliger) en hoe zelfs het gebruik van de tijden (simple past, simple present, present perfect) beïnvloed wordt door de referentiestijl die een schrijver gebruikt.

Using and choosing words effectively: in deze workshop krijg je meer inzicht in hoe je meer variatie aan kunt brengen in je woordkeuze en welke tools je hiervoor het beste kunt gebruiken.

Advanced sentence structure and punctuation: als 'creatures of habit' vallen we vaak terug op dezelfde zinspatronen en dezelfde interpunctietekens. In deze workshop oefenen we met het aanbrengen van variatie in onze zinsbouw, kijken we naar verschillende 'clause combining techniques' en gaan we ervoor zorgen dat je interpunctiegebruik wordt uitgebreid met de puntkomma, dubbele punt en gedachtestreepjes. 

Stylish academic writing: in deze workshop oefenen met allerlei trucjes en technieken die we kunnen inzetten om teksten prettiger leesbaar te maken en naar een hoger niveau te tillen. Hierbij putten we inspiratie uit veelgebruikte stijlgidsen op het gebied van Academic English.

Leerdoelen

Na afloop van deze training kan een deelnemer:

- rekening houden met disciplinaire conventies bij het vertalen van een academische tekst

- variatie aanbrengen in woordkeuze en effectief gebruik maken van de beste tools op het gebied van vocabulaire

- variatie aanbrengen in zinsconstructie en interpunctiegebruik

- verschillende technieken toepassen om de algehele stijl en leesbaarheid van de vertaalde tekst te verbeteren

- deelnemen in een discussie over hoe AI en tools als ChatGPT het schrijven van academische teksten en het werk van tolken en vertalers beïnvloedt

Relevantie

Deze Advanced Academic English training bouwt voort op de basisprincipes waar de deelnemers reeds bekend mee zijn. Dit geeft de deelnemers de mogelijkheid hun kennis op het gebied van Academic English te verdiepen, waarbij ze oefenen met veel technieken die ze direct kunnen toepassen in hun dageljkse werk. De voertaal van de wetenschap is nog altijd Engels en wetenschappers werken graag samen met taalprofessionals die op hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Academic English.

Voertaal

De voertaal van de workshops zal Engels zijn.

Instapniveau

Ervaring met vertalen van teksten naar het Engels. Ervaring met het vertalen van academische teksten is niet vereist.

Leesopdracht

Cursisten dienen tijdens de cursus ongeveer 80 pagina's te lezen (uit verschillende boeken/schrijfgidsen).

Vertaalopdracht

Cursisten vertalen ongeveer 500 woorden en krijgen van de trainer persoonlijke feedback.

Dr. Lotte Tavecchio is gepromoveerd in de Engelse Taalkunde en heeft haar eigen taaltrainingsbureau (B-eloquent taalcoaching en training). Ze verzorgt allerlei Engelse taaltrainingen voor universiteiten (Advanced Academic Writing voor wetenschappers, Academic English voor studenten) en het bedrijfsleven (Business English). Naast haar werk voor B-eloquent werkt ze ook als senior docent en teamleider bij Amsterdam University College.

Trainingsdag 1 9 apr. 2024 09:00u. - 17:00u.
Trainingsdag 2 23 apr. 2024 09:00u. - 17:00u.

BELANGRIJK
Neem jouw eigen laptop mee met een tekstverwerkingsprogramma. Elektronische woordenboeken kunnen van pas komen. 

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Maximaal 12 deelnemers
  • Deelnemers dienen een laptop mee te nemen, dan wel een KTV-laptop te huren.
  • Ontvangst en registratie vanaf 09:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
  • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
Photo by Miguel Henriques on Unsplash
Startdatum: 9 apr. 2024
  • van 09:00 tot 17:00
  • 719,95 (incl. BTW)
  • Nijkerk