Effectief Intercultureel Communiceren

In samenwerking met Clingendael  Academy biedt KTV deze unieke tweedaagse training aan voor iedereen die geïnteresseerd is in interculturele communicatie.

Clingendael Academy is in ruime mate ervaren in het opleiden en trainen van een breed scala aan internationale professionals op het gebied van interculturele communicatie. Vanuit deze ervaring en expertise is er een visie op dit complexe onderwerp opgesteld.

De training zal verdeeld worden over twee dagen, welke circa 3 weken uit elkaar liggen. Op de eerste dag wordt ingegaan op de basiselementen van interculturele communicatie gelinkt aan het tolken- en vertalersvak. Op de tweede dag wordt gereflecteerd op de toepassing van de geleerde lessen in de praktijk en wordt middels een interactieve oefening en reflectie de geleerde theorie beoefend.

De visie van de Clingendael Academy gaat ervanuit dat het concept ‘cultuur’ verder reikt dan enkel nationale  interpretaties. Dit houdt in dat Clingendael Academy een non-essentialistische benadering hanteert, ofwel een brede blik met ruimte voor nuance, en de valkuil van stereotyperingen adresseert en vermijdt. Clingendael Academy prioriteert kennis en tools om te kunnen navigeren tussen verschillende culturele conditioneringen, boven cultuurspecifieke kennisoverdracht (m.a.w. do’s en don’ts in nationale contexten).

Daarnaast hebben de experts op het gebied van interculturele communicatie van het instituut, het Clingendael  Intercultural  Capacity  Model  ‘PACIS’  ontwikkeld. Dit model vormt de basis voor een integrale benadering van het thema interculturele  communicatie, en de  daar bijbehorende vijf kerncomponenten. Die kerncomponenten zijn cruciale bouwstenen in de ontwikkeling van interculturele competenties, en worden in bestaande theorieën vaak los van elkaar behandeld, maar staan in de realiteit altijd met elkaar in verbinding: 

Pitfalls: Welke gedragsmatige valkuilen moet ik vermijden in interculturele interacties (omdat ze contraproductieve resultaten opleveren)? 

Awareness: Hoe beïnvloedt cultuur de manier waarop ik en mijn gesprekspartner naar de wereld kijken, onze eigen boodschap verkondigen en die van de ander interpreteren?

Comparison: Op welke aspecten verschillen of komen cultuur A en B juist met elkaar overeen?

Interactie: Wat is het mogelijke effect van culturele conditionering op communicatieprocessen? 

Skills:  Welke specifieke vaardigheden zijn er nodig om effectief te communiceren over culturele grenzen?

Heb je het STAP-budget aangevraagd voor deze training? Dan vindt er na afloop een opdracht plaats om de opgedane kennis aan te tonen. 

Lesschema

Dag 1: Interculturele communicatie (theorie)

 • Definities van cultuur
 • Invloed van cultuur op taal en communicatie
 • Leerdoelen: bespreking van PACIS-model
 • Intercultural Negotiation Exercise: In despair
 • Cultural clusters (macht, waarden en communicatie)

Dag 2: Interculturele communicatie (praktijk)

 

 • Reflectie op tussenliggende periode (dag 1 > dag 2)
 • Interactieve oefeningen
 • Debriefing a.d.h.v. culturele clusters
 • Interculturele intervisie

Leerdoelen

1.  Begripsvorming van de invloed die cultuur op internationale communicatie-, mediation- en onderhandelprocessen heeft;
2.  Ontwikkeling specifieke vaardigheden die effectief intercultureel communiceren makkelijker maken. 

Relevantie

Gedurende en na afloop van de training zal de deelnemer nieuw ontwikkelde kennis en vaardigheden bezitten:

1.  Toegenomen kennis van interculturele communicatiedynamieken;
2.  Toegenomen vaardigheid in interculturele communicatie;
3.  Toegenomen zekerheid in interculturele interacties; en
4.  Toegenomen begrip van de invloed van cultuur op taal en vertaling.

Deelnemers krijgen toegang tot het online leerplatform Moodle en ontvangen een werkboek.

(Ms.) Isabel Albers, MA, Aademy Fellow Clingendael Institute

Isabel Albers joined the Clingendael Institute as an Academy Fellow in March 2021. She coordinates, develops, and teaches programmes for foreign diplomats and international relations professionals, with a focus on intercultural communication and mediation. As an intercultural expert, she aims to improve the way international professionals deal with multilingual and multicultural working environments.

She is currently working on a number of programmes for diplomats from several different regions. As a member of the intercultural team, she furthermore develops training programmes with a focus on intercultural communication, -collaboration, and -leadership.

Prior to her work at Clingendael, Isabel worked as a project manager at a large translation company in the Netherlands, with a special focus on governmental translations. Before that, she worked on different projects at an educational institute.

Isabel holds a Bachelor’s degree in Comparative Literature and a Master’s degree in Intercultural Communication. She was an intern at the Royal Tropical Institute, has studied in Valencia, Spain, and has visited many countries in South America.

Trainingsdag 1 8 apr. 2024 09:30u. - 17:00u.
Trainingsdag 2 6 mei 2024 09:30u. - 17:00u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 15 deelnemers.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. De twee dagprogramma's starten om 9:30 uur en eindigen omstreeks 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Academie kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

De taalsector is erg breed. Je kan werken als tolk, vertaler, taaltrainer, copywriter, redacteur, journalist, editor, communicatiemedewerker… De scholingsactiviteiten van KTV sluiten aan bij de verschillende werkgebieden. Immers, iemand die nu als vertaler werkt, kan zich willen omscholen tot taaltrainer, een redacteur kan beslissen ook vertaalactiviteiten te gaan verrichten, een tolk kan beslissen ook vertaler te willen worden, etc. Taalprofessionals kiezen er vaak voor om zowel een deeltijdbetrekking aan te gaan, als te opereren als freelancer. Het beheersen van diverse vaardigheden versterkt de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep.

Ook mensen die niet werkzaam zijn binnen de taalsector en hun taalbeheersing op een hoog niveau willen brengen, kunnen bij KTV terecht. KTV biedt taalcursussen Nederlands van ERK-niveau B2 tot C2 en vreemde taalopleidingen vanaf niveau B2. Oftewel: je kunt pas bij KTV terecht als je een taal al behoorlijk goed beheerst. Dit aanbod vormt een exclusieve niche op de Nederlandse markt en is van grote meerwaarde voor de positie van hoogopgeleide statushouders en arbeidsmigranten binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

Startdatum: 8 apr. 2024
 • van 09:30 tot 17:00
 • 966,79 (incl. BTW)
 • Nijkerk