Optimaliseer je Spaans

Spaanse grammatica en idioom

Kennis van grammatica en idioom is onontbeerlijk voor elke vertaler. Maar hoe vertaal je bepaalde Spaanse grammaticale constructies in het Nederlands zonder dat het Spaans erdoorheen schemert? Hoe kies je de juiste Spaanse vertaling voor 'zijn’, ‘worden’ en ‘moeten’? Wanneer gebruik je het voorzetsel por en wanneer para?

Deze vierdelige interactieve serie online meetings bouwt voort op de driedelige serie van voorjaar 2022. De onderwerpen die toen zijn behandeld worden kort opgefrist en/of verdiept, en er komen ook nieuwe thema's aan bod, zoals onpersoonlijke constructies, vaste voorzetselcombinaties, de subjuntivo...

Heb je de driedelige serie in 2022 niet gevolgd, maar ben je juist op zoek naar verdieping van je grammaticale en idiomatische kennis van het Spaans? Je bent van harte welkom om aan te sluiten!

Een goede kennis van grammatica en idioom behoort tot het basisgereedschap van elke vertaler en tolk. Maar bij die kennis houdt het niet op; daar begint het eigenlijk pas. Tijdens deze interactieve serie webmeetings wordt niet de gehele Spaanse grammatica behandeld, maar die onderwerpen (constructies, tijden, wijzen e.d.) die bij het vertalen voor problemen kunnen zorgen. Hoe vertaal je bijvoorbeeld de gerundio adequaat in het Nederlands en hoe kun je hem in het Spaans gebruiken, of hoe moet je omgaan met perífrasis verbales? Hoe zat het ook al weer met de verschillende verleden tijden in het Spaans? In hoeverre verschillen de regels voor interpunctie in het Spaans en het Nederlands? Ook wordt aandacht besteed aan lexicale en idiomatische kwesties, zoals ‘valse vrienden’ en realia. En wat zijn modale partikels en hoe vertaal je die naar het Spaans? Dit is slechts een greep uit de tips and tricks die je tijdens deze vierdelige serie online meetings krijgt aangereikt. 

Lesschema

Vier interactieve webmeetings van 1,5 uur. Tijdens elke sessie wordt ingegaan op zowel grammatica als idioom en worden korte (mondelinge) oefeningen gemaakt.

Leerdoelen

Je wordt je bewust van grammaticale en lexicale verschillen tussen het Spaans en het Nederlands en leert daardoor bij het vertalen afstand nemen van de structuren en formuleringen van de brontaal. Doordat je vertalingen dan natuurlijker gaan lopen, til je ze naar een hoger niveau.

Voertaal

Nederlands en Spaans

Instapniveau

Spaans op B2-niveau

Schrijfopdracht

Na afloop van meeting 1, 2 en 3 ontvang je in jouw KTV-account enkele opdrachten die je vóór aanvang van de volgende meeting moet uploaden in jouw KTV-account.

Joke Mayer is vertaler Spaans-Nederlands. Naast zakelijke en juridische teksten vertaalt ze ook literatuur. Ze heeft de opleiding Juridisch vertalen Spaans in strafzaken bij het SIGV gevolgd en bij de VertalersVakschool heeft ze zich bekwaamd in het literair vertalen. Daarnaast heeft ze ruime ervaring als docent Spaans en vertalen Spaans-Nederlands bij onder andere ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen en de Universiteit Utrecht.

Sessie 1 1 nov. 2023 20:00u. - 21:30u.
Sessie 2 8 nov. 2023 20:00u. - 21:30u.
Sessie 3 15 nov. 2023 20:00u. - 21:30u.
Sessie 4 22 nov. 2023 20:00u. - 21:30u.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van de eerste webmeeting eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen op het platform, zodat je de livewebmeetings kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die eventueel ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. Tijdens de live webmeetings kun je mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

NB: registreer tijdig; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van de meeting een melding/herinnering vanuit Zoom.

Er wordt geen opname gemaakt van deze meetings. Live deelname is verplicht.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) de live webmeetings volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: Je kunt het evaluatieformulier na afloop van elke sessie invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van het evalueren van de laatste sessie stuur je het formulier in.


Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.  

Praktische informatie
Maximaal 15 deelnemers.

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars en meetings.

'Je merkt de ervaring in het lesgeven. Levendig en interactief. Professioneel en ervaren, prettig'

'Joke Mayer betrok iedereen erbij tijdens de meetings en maakte het echt tot een interactief gebeuren. Ze ging altijd serieus in op vragen en suggesties van de cursisten. Daarnaast werden de twee huiswerkopdrachten op een inzichtelijke manier besproken.'

'De actieve houding van alle deelnemers geeft aan hoe relevant en toegespitst op de praktijk van de vertaler/tolk de cursus was.'

bijscholen
Startdatum: 1 nov. 2023
  • van 20:00 tot 21:30
  • 314,60 (incl. BTW)
  • Online