Stijlfouten

Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt. Wat doe je hiermee als schrijftolk of vertaler?
Dit webinar is onderdeel van de serie 'Optimaliseer je Nederlands' (start/gestart op 4 april 2024). 

Tijdens dit webinar worden enkele bekende stijlfouten uitgelegd en geoefend:

contaminatie
Een contaminatie is een verhaspeling van twee begrippen. Voorbeelden van constructies die als contaminaties worden beschouwd zijn: als muzikant zijnde, 'Die koffer weegt zwaar' en 'Dat kost duur'. Soms raken contaminaties zo ingeburgerd dat ze niet meer als fout worden gezien; 'Dat klopt als een bus' is daar een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is overnieuw, dat in het officiële Groene Boekje (2005) staat.

pleonasme
Bij een pleonasme wordt een eigenschap die een begrip toch al heeft, nog eens expliciet genoemd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in combinaties als witte sneeuw en een ronde bal.

tautologie
Tautologieën worden vaak als stijlfiguur gebruikt. Bij een tautologie wordt een begrip twee keer genoemd: enkel en alleen, gratis en voor niets, open en bloot, enz. Zie ook het advies over het verschil tussen pleonasmen en tautologieën.

tante betje
Een tantebetjezin is een zin waarin twee of meer delen gekoppeld worden door en, want of maar, en waarin in het tweede deel ten onrechte inversie (dat is het omdraaien van persoonsvorm en onderwerp) wordt toegepast. Een voorbeeld is de zin: 'We gaan volgende week op vakantie en komen we pas over drie weken weer thuis.'

foutieve samentrekking

  • Een voorbeeld van een foutieve samentrekking is 'Ik heb hem eerst getrakteerd en daarna een cadeau gegeven.' In 'Ik heb hem eerst getrakteerd' is hem lijdend voorwerp, en in 'en [ik heb hem] daarna een cadeau gegeven' is hem meewerkend voorwerp. Omdat hem niet dezelfde functie heeft, mag het volgens veel mensen niet worden samengetrokken. Juist is: 'Ik heb hem eerst getrakteerd en hem daarna een cadeau gegeven.' Ook juist is: 'Ik heb hem eerst getrakteerd en daarna gefeliciteerd' – nu is 'hem' in beide zinnen lijdend voorwerp.

Dilemma voor de schrijftolk en vertaler
De vraag die rijst bij dit onderwerp is wat je als schrijftolk of vertaler doet met stijlfouten en hoe je het verschil opmerkt tussen het intentioneel gebruik van een stijlfiguur en een stijlfout. Een opzettelijk gebruik van een stijlfiguur moet je uiteraard handhaven in je vertaling of vertolking. Maar wat doe je met stijlfouten? Kies je voor het belang van de communicatie en de meest vloeiende overdracht van de boodschap en dus voor een correctie van de stijlfout in jouw doeltekst? Of laat je de fout zoals die door de zender is uitgesproken met het risico dat de ontvanger de boodschap niet goed begrijpt of verkeerd interpreteert?

Werkvorm
Dit webinar kent een prettige, interactieve sfeer die tot stand komt door de combinatie van korte blokken theorie gevolgd door praktische oefeningen, waarna u de antwoorden en uitleg van de spreker krijgt.  U heeft bovendien ieder webinar de gelegenheid zelf vraagstukken in te brengen.

Leerdoelen
Deelnemers zijn goed wakker geschud voor wat betreft veelvoorkomende stijlfouten en weten deze te herkennen en desgewenst te corrigeren. Schrijftolken kunnen door middel deze kennis en herkenning een afgewogen keuze maken voor de wijze van overdracht van de boodschap.

Relevantie van het programma voor de doelgroep
Voor de meeste HBO-professionals is het van belang foutloos Nederlands te schrijven. En voor taalprofessionales als vertalers en tolken – of het nou gebarentolken, schrijftolken of gesproken taaltolken zijn – des te meer. Foutloos schrijven is je visitekaartje vanaf het eerste klantencontact dat je hebt. 

Stijlfouten worden zowel in gesproken als geschreven taal gemaakt. Stijlfiguren worden ook zowel gesproken als geschreven bewust gebruikt.

 

Overige webinars in deze serie:

Webinar 1: Nieuwe spelling
Webinar 2: Grammaticale valkuilen
Webinar 3: Interpunctie, opsommingen en bijzinnen

Of klik hier voor de hele webinarserie 'Optimaliseer je Nederlands' (start/gestart op 4 april 2024). 

Marja Talens (1969) studeerde Communicatiekunde in Groningen. Tijdens haar studie heeft zij als intercedente in de uitzendbranche gewerkt. Daarna werkte zij als teamleider in een callcenter en als marketing manager. Sinds 1998 is zij met enorm veel plezier aan het werk als trainer en coach. In 2007 volgde zij de opleiding tot PMA-coach en trainer bij het PMA Institute in Orlando, Florida. Marja is bovendien de eigenaar van Extra Trainers.

Door haar werkervaring in verschillende branches is Marja uitstekend in staat om haar training praktijkgericht neer te zetten. Zij voelt zich als een vis in het water in commerciële bedrijven en springt vervolgens net zo graag in het diepe bij non-profitorganisaties. Haar trainingen en coachsessies zijn volgens cursisten altijd levendig, helder en to-the-point. Haar betrokkenheid is voelbaar en zij staat voor wat ze zegt.

Marja vindt het belangrijk dat cursisten zich veilig voelen. Ze creëert daarvoor een omgeving waarin mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren, aldus Marja. Verder wil Marja dat cursisten de trainingsdag ook leuk vinden, dus een portie humor en gezelligheid is zeker ook te vinden in haar trainingen. Trefwoorden: vrolijk, enthousiast, betrokken en praktijkgericht.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. 

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Academie kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

De taalsector is erg breed. Je kan werken als tolk, vertaler, taaltrainer, copywriter, redacteur, journalist, editor, communicatiemedewerker… De scholingsactiviteiten van KTV sluiten aan bij de verschillende werkgebieden. Immers, iemand die nu als vertaler werkt, kan zich willen omscholen tot taaltrainer, een redacteur kan beslissen ook vertaalactiviteiten te gaan verrichten, een tolk kan beslissen ook vertaler te willen worden, etc. Taalprofessionals kiezen er vaak voor om zowel een deeltijdbetrekking aan te gaan, als te opereren als freelancer. Het beheersen van diverse vaardigheden versterkt de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep.

Ook mensen die niet werkzaam zijn binnen de taalsector en hun taalbeheersing op een hoog niveau willen brengen, kunnen bij KTV terecht. KTV biedt taalcursussen Nederlands van ERK-niveau B2 tot C2 en vreemde taalopleidingen vanaf niveau B2. Oftewel: je kunt pas bij KTV terecht als je een taal al behoorlijk goed beheerst. Dit aanbod vormt een exclusieve niche op de Nederlandse markt en is van grote meerwaarde voor de positie van hoogopgeleide statushouders en arbeidsmigranten binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

"Pluspunt was dat we naast de theorie heel veel konden oefenen en Marja uitgebreid de tijd nam om het te bespreken."

"De informatie werd heel duidelijk en enthousiast overgebracht. Er was een goede afwisseling tussen luisteren en zelf opdrachten maken."

"Oefeningen tussendoor waar je veel van leert. Bepaalde dingen die voorbij kwamen wist ik al wel maar er kwamen ook dingen voorbij waar ik echt nog nooit van gehoord had. Zoals bijvoorbeeld de tantebetjezinnen."

"Wederom zeer prettig gepresenteerd door Marja Talens. Helder, en fijn weer eens te herhalen hoe het precies allemaal zat/zit."

"Deskundige docent. Goede afwisseling tussen theorie en zelfstandig oefenen. Fijn dat de mogelijkheid er is om het Webinar nog eens terug te horen."

Stijlfouten
Datum: 25 apr. 2024
  • van 20:00 tot 22:00
  • 90,75 (incl. BTW)
  • Online