Webinarserie Verdieping Strafrecht

Deze webinarserie Verdieping Strafrecht is bedoeld voor tolken en vertalers die beschikken over een ruime kennis van het straf(proces)recht en die graag een verdieping willen. Door middel van deze zes verdiepingswebinars krijgt de deelnemer een goed inzicht in diverse verdiepende onderwerpen van het strafrecht.

De webinarserie 'Verdieping Strafrecht' bestaat uit de volgende webinars:

Webinar 1: Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Dit webinar is bedoeld voor tolken en vertalers die ervaring hebben binnen het strafrecht, en graag een verdiepingsslag willen maken ten aanzien van het onderwerp dwangmiddelen persoonlijke vrijheid. 

Webinar 2: Strafuitsluitingsgronden

De deelnemers begrijpen na afloop wat strafuitsluitingsgronden zijn. Zij begrijpen dan dat om die reden een verdachte van een strafbaar feit minder of helemaal geen straf krijgt voor een delict dat hij wél heeft gepleegd. Wanneer hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, kan hem geen straf worden opgelegd. Wel kan een maatregel, bv. TBS, worden opgelegd. Dit en meer strafuitsluitingsgronden worden uitgelegd en uitgediept.

Webinar 3: DNA in strafzaken

Deelnemers krijgen inzicht in bewijsrecht in strafzaken, en met name kennis van de juridische mogelijkheden om verplicht DNA te laten afstaan in een strafzaak. Er wordt ingegaan op de Wet DNA-veroordeelden en de bewijswaarde van DNA-materiaal in een strafzaak.

Webinar 4: Bijzondere opsporingsbevoegdheden

De deelnemers krijgen inzicht in het ontstaan van bijzondere opsporingsbevoegdheden. Daar wordt ingegaan op de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden. De deelnemers krijgen ook inzicht in de algmene regels die gelden voor de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden en de wijze waarop de rechter in een strafzaak het gebruik ervan controleert. Bij de behandeling van deze bevoegdheden wordt teven stilgestaan bij het gebruik van deze bevoegdheden in relatie tot personen die een verschoningsrecht hebben.  

Webinar 5: Het onderzoek ter terechtzitting 

Deelnemers krijgen inzicht in de gang van zaken tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Hoe begint het onderzoek? Wat gebeurt er als de verdachte niet verschijnt? Hoe verloopt het onderzoek ter zitting en op welke wijze worden de getuigen en deskundigen op een onderzoek ter zititng opgeroepen en verhoord? Alle aspecten van het onderzoek ter terechtzitting worden behandeld.

Webinar 6: Bewijzen en motiveren

In het laatste webinar wordt de deelnemers inzicht verschaft over hetgeen na het sluiten van het onderzoek ter terechtzitting plaatsvindt. De webinar geeft inzicht in de wijze waarop de rechter het tenlastegelegde moet bewijzen en de manier waarop hij op eventueel gevoerde verweren dient te reageren. Die kennis geeft bovendien inzicht in het belang van hetgeen op het onderzoek ter terechtzitting  wordt gepresenteerd. Daarnaast krijgt de deelnemers inzicht in de voorwaarden die gesteld worden aan de wettelijke bewijsmiddelen waarmee een tenlastelegging al dan niet wordt bewezenverklaard.

De Webinarserie Straf(proces)recht kan voorafgaand aan deze serie gevolgd worden. Je kunt deze beide webinarseries ook in één keer boeken tegen een voordeliger tarief. Klik hier voor meer informatie. NB: de webinarserie Straf(proces)recht start/is gestart op 15 januari 2024.

Lesschema

De webinar serie verdieping Strafrecht bestaat uit zes webinars van ieder twee uur.

Leerdoelen

Verbreden van de kennis van de tolk/vertaler in strafzaken. 

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in het strafrecht en inzicht in het strafprocesrecht in het bijzonder de opsporingsfase, het onderzoek ter terechtzitting en het bewijzen van het tenlastegelegde en het motiveren van het vonnis door de rechter

Relevantie

De tolk/vertaler die de serie Verdieping Strafrecht volgt, vergaart inzicht in de gang van zaken in en om het onderzoek ter terechtzitting. Het geeft een beeld van de besluitvorming en de beslissingen die een rechter tijdens en na afloop van het onderzoek terechtzitting moet nemen. 

Daarnaast vergaart de deelnemer inzicht in het verloop van het opsporingsonderzoek en de bevoegdheden die daarbinnen kunnen worden toegepast.

De cursus heeft voor de tolk/vertaler als meerwaarde dat die tijdens het onderzoek ter terechtzitting op de hoogte is van hetgeen zich op dat moment afspeelt. Het inzicht in de procedure voorafgaand en tijdens het onderzoek ter terechtzitting kan bijdragen aan adequatere vertalingen.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

HBO/MBO

Mr. J.H.J. (Joost) Verbaan is in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam als wetenschappelijk docent. Hij verzorgt onderwijs in straf(proces)recht. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek op strafrechtelijk gebied. Verbaan is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam. Hij heeft meegewerkt aan meerdere onderzoeken zoals onder andere het rapport Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief (WODC). Daarnaast is hij auteur van Straf(proces)recht begrepen en mede-auteur van Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Momenteel werkt hij onder meer aan de evaluatie van het Wetboek van Strafvordering van de Curaçao, St. Maarten, Aruba en Bonaire, St. Eustatius en Saba.  Hij is tevens gastdocent aan de University of Curacao. 

Webinar 1: Vrijheidsbeperkende maatregelen 26 feb. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2: Strafuitsluitingsgronden 4 mrt. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 3: DNA in strafzaken 11 mrt. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 4: Bijzondere opsporingsbevoegdheden 18 mrt. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 5: Het onderzoek ter terechtzitting 25 mrt. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 6: Bewijzen en motiveren 8 apr. 2024 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het eerste webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: Je kunt het evaluatieformulier na afloop van elk webinar invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van het laatste webinar stuur je het formulier definitief in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.

Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op je scherm.
Tijdens een livewebinar kun je (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.


LET OP:
de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Prima en zeer nuttig voor tolken in strafzaken."

"Buitengewoon interessant en leerzaam! De uitleg is helder en duidelijk, de inhoud is boeiend! Bedankt!"

"Interessante en bruikbare informatie. Veel voorbeelden wat heel verhelderend werkt."

"Duidelijke uitleg, de behandelde onderwerpen worden zo behandeld dat je de "lesstof" ook kunt volgen als je geen achtergrond op het gebied van rechten hebt. Goed dat er vragen/casussen worden voorgelegd, dit maakt dat je actiever mee moet/kunt doen en toetst of je de "geleerde lesstof" ook hebt begrepen. De webinars hebben ervoor gezorgd dat ik erover denk om meer opleidingen/een studie op het gebied van strafrecht te gaan volgen."

Strafrecht
Startdatum: 26 feb. 2024
  • van 20:00 tot 22:00
  • 514,25 (incl. BTW)
  • Online