Webinarserie Ewa faka? Introductie Straattaal

De belangrijkste elementen van straattaal worden in deze vijfdelige cursus belicht. Het vocabulaire van straattaal wordt uitgebreid besproken, maar ook andere elementen komen aan bod. In de cursus wordt onder andere besproken wat de functies zijn van straattaal.

Straattaal is een variant van het Nederlands die eind jaren 90 voor het eerst werd gesignaleerd. Het is een nieuwe variant van het Nederlands waarin veel elementen uit andere talen voorkomen. Vooral het Surinaams en de Marokkaanse talen (Arabisch en Berber) oefenen een grote invloed uit op deze variant. In deze webinarserie behandelen we voornamelijk de woordenschat. We gaan in op de achtergronden en de bronnen om woorden te begrijpen. Tegelijkertijd gaan we aan de slag met het basisvocabulaire. Dit zal voornamelijk vocabulaire zijn dat op het Sranan Tongo (Surinaams) is gebaseerd. Ook andere onderwerpen zoals de positie van straattaal, internationale ontwikkelingen en de verhouding tot het Standaardnederlands komen aan bod.

Webinar 1: Lexicon: Sranan Tongo
Het eerste webinar gaat in op de voornaamste bron van straattaalwoorden: het Sranan Tongo, oftewel Surinaams. De docent legt uit hoe het lexicon eruit ziet, waar de woorden vandaan komen, waar je op moet letten en we leren ook een aantal woordjes. Het huiswerk is het leren van een 50-tal veelvoorkomende woorden.

Webinar 2: Lexicon: Berbers/ Arabisch en de rest
De woorden uit het Berber/Arabisch komen veel voor, maar het zijn er vrij weinig. Ook worden ze op een andere manier ingezet. Het zijn zogenaamde discours markers. In dit webinar behandelen we de meest voorkomende woorden en hun functie. Ook veelvoorkomende woorden uit andere talen worden behandeld. De cursist moet de woorden leren.

Webinar 3: Lexicon: nieuwe ontwikkelingen
In straattaal komen allerlei ‘vreemde’ woorden voor die aan andere talen ontleend zijn. Maar straattaal innoveert zelf ook. In dit webinar gaan we in op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de woordenschat en hoe je ze kunt herkennen.

Webinar 4: Het accent van straattaal
Naast de woorden is een ander belangrijk element van straattaal het accent. Dat is vooral beïnvloed door het Berber en het Arabisch. In dit webinar bespreken we een aantal opvallende en relevante elementen uit straattaal.

Webinar 5: Zinsbouw, samenvatting, tools en dictee
In het laatste webinar zal de docent ingaan op de sociale groepen die straattaal gebruiken en waarom zij straattaal gebruiken. Ook zal er worden gekeken naar de perceptie van straattaal en zal de docent ingaan op nieuwe data over de zinsbouw in Nederlandse straattaal. Het laatste deel bestaat uit een samenvatting van de behandelde stof en een bespreking van de belangrijkste bronnen en tools om straattaal te bestuderen. Tot slot evalueren we de opgedane kennis met een leuke oefening.

Leerdoelen

  • De tolk/vertaler krijgt me deze cursus meer inzicht in het fenomeen straattaal.

  • De tolk/vertaler kan een inschatting maken van de gebruiker en leert een basisvocabulaire waarbij hij/zij straattaal beter leert begrijpen.

  • De tolk/vertaler kent de tools om vocabulaire op te kunnen zoeken. 

Relevantie

  • De tolk/vertaler leert straattaalwoorden van andere vreemde woorden te onderscheiden.

  • De tolk/vertaler leert het basisvocabulaire van de gangbare straattaal.

  • De tolk/vertaler leert de voornaamste fonetische en grammaticale kenmerken van straattaal te herkennen.

  • De tolk/vertaler kan een inschatting maken van het type spreker.

Voertaal

Nederlands, maar uiteraard ook straattaal

Dr. Khalid Mourigh behaalde in Leiden zijn Master Taalkunde met als specialisatie Berbertalen. Hij heeft zijn proefschrift geschreven over het Ghomara Berbers, een kleine Berbertaal in Noord-West Marokko. Momenteel doet hij onderzoek naar de fonetische aspecten van het Nederlands gesproken door Marokkaanse jongeren in Gouda. Daarnaast heeft hij verschillende Berberse gedichten en proza vertaald en uitgegeven.

Webinar 1: Lexicon: Sranan Tongo 10 apr. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2: Lexicon: Berbers/ Arabisch en de rest 17 apr. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 3: Lexicon: nieuwe ontwikkelingen 24 apr. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 4: Het accent van straattaal 15 mei 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 5: Samenvatting, tools en dictee 22 mei 2024 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: je kunt het evaluatieformulier na afloop van elk webinar invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van het laatste webinar stuur je het formulier definitief in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Academie kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

De taalsector is erg breed. Je kan werken als tolk, vertaler, taaltrainer, copywriter, redacteur, journalist, editor, communicatiemedewerker… De scholingsactiviteiten van KTV sluiten aan bij de verschillende werkgebieden. Immers, iemand die nu als vertaler werkt, kan zich willen omscholen tot taaltrainer, een redacteur kan beslissen ook vertaalactiviteiten te gaan verrichten, een tolk kan beslissen ook vertaler te willen worden, etc. Taalprofessionals kiezen er vaak voor om zowel een deeltijdbetrekking aan te gaan, als te opereren als freelancer. Het beheersen van diverse vaardigheden versterkt de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep.

Ook mensen die niet werkzaam zijn binnen de taalsector en hun taalbeheersing op een hoog niveau willen brengen, kunnen bij KTV terecht. KTV biedt taalcursussen Nederlands van ERK-niveau B2 tot C2 en vreemde taalopleidingen vanaf niveau B2. Oftewel: je kunt pas bij KTV terecht als je een taal al behoorlijk goed beheerst. Dit aanbod vormt een exclusieve niche op de Nederlandse markt en is van grote meerwaarde voor de positie van hoogopgeleide statushouders en arbeidsmigranten binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

'Het behandelen van de straattaalwoorden vond ik erg zinvol, omdat ik hierdoor in bepaalde tolkopdrachten beter kan vertalen.'

'geweldig om te merken hoe bevlogen de spreker is en hoe geweldig veel kennis hij bezit mbt dit onderwerp'

'De spreker weet exact waar hij over praat en weet het goed en enthousiasmerend over te brengen.'

'De presentatie van de spreker vond ik goed. Hij heeft veel kennis van het onderwerp en vertelt het op een manier waardoor je er meer van wil weten. Hij legt de dingen goed, interessant en begrijpbaar uit. Hij betrok de deelnemers goed erbij. Kwam regelmatig terug op vragen uit de chat.'

'Khalid is duidelijk in zijn verwoordingen. Het valt niet mee om 2 uur tegen een scherm aan te praten zonder directe reactie te krijgen van het publiek.  Respect Khalid!'

'1. Goed gekozen docent! Vanwege zijn onderzoeken wist hij heel veel.
2. Docent kon goed uitleggen. Alles was helder!
3. Door de afwisseling van dictee, geschiedenis/ cultuur en dan weer lexicon.
Vanwege het huiswerk( lexicon leren) en veel informatie vond ik het een goed niveau.'' 

Street
Startdatum: 10 apr. 2024
  • van 20:00 tot 22:00
  • 363,- (incl. BTW)
  • Online