Aan de slag als taaltrainer!

Wil je aan de slag gaan als taaldocent? Individueel of aan kleine groepen? Het didactisch handelen in deze taallessen is meestal gebaseerd op de eigen leerervaringen of op intuïtie. Daaruit kunnen goede lessen voortkomen, maar zeker is dat niet. Er zijn allerlei didactische instrumenten die je als taaltrainer kunt inzetten om je leerlingen effectiever te laten leren. De laatste twintig jaar is er bovendien veel taaldidactisch onderzoek gedaan, vaak in samenwerking met ervaren docenten, dat nieuw inzicht heeft gegenereerd over taalleerprocessen en hoe docenten die het beste kunnen ondersteunen. Er is al met al met al veel (innovatieve) kennis over taaldidactiek. Daar gaat deze cursus over: het geven van taaltraining die door de docent didactisch te verantwoorden is, taaltraining die effectief en vernieuwend is en blije leerlingen (en docenten!) oplevert.

Deze serie online meetings maakt inzichtelijk hoe het leren van een taal in zijn werk gaat en hoe je, met alles wat je al kunt en wat je nog bij kunt leren, dit het taalleerproces kunt aansturen en versnellen. Je krijgt didactisch instrumentarium aangereikt, leert daar de theoretische achtergronden bij, wordt gecoacht op het inzetten van dit instrumentarium. Er wordt tijdens de meetings gebruik gemaakt van videomateriaal om de besproken stof te illustreren en deelnemers oefenen on the spot met het geven van effectieve taaltraining (waarop ze natuurlijk feedback krijgen). Deelnemers ervaren deze training als een veilige, leerzame en bovenal vrolijke en inspirerende cursus. 

Doel van de training
Deelnemers beheersen aan het eind van deze training een taaldidactisch basisinstrumentarium. Na afloop van deze training zijn deelnemers in staat dit instrumentarium te vertalen naar en te verantwoorden binnen een lespraktijksituatie. 

Sessie 1 - woensdag 5 juni 2024
Onderwerpen op de eerste cursusochtend zijn: hoe werkt (taal)leren eigenlijk? Op welke manier kan de doeltaal effectief worden ingezet? Vaardigheden en het ERK: 'heel handig, maar er is meer', vocabulaireverwerving en de plek van grammatica in het taalleerproces

Sessie 2 - woensdag 12 juni 2024
Onderwerpen op de tweede cursusochtend zijn: de opbouw van een goede taalles, doeltaal-leertaal 2, de praktische vaardigheden die een taalles van de docent vraagt, oefenen met uitvoeren, waarnemen, verwoorden en corrigeren. 

Sessie 3 - woensdag 19 juni 2024
Onderwerpen op de derde cursusochtend zijn: hoe werkt het geheugen en hoe zet je kennis daarover slim in tijdens taaltraining, aandacht richten en aansluiten, constructivisme, zinvol gebruik van authentiek materiaal,  vertaaldidactiek, doeltaal-leertaal 3, vaardigheden isoleren of integreren. 

Sessie 4 - woensdag 26 juni 2024
Onderwerpen op de vierde cursusochtend zijn: evaluatie van het gegeven onderwijs, omgaan met leer- en lesdoelen, scaffolding en de zone van naaste ontwikkeling, het nut van samenwerken en interactie tijdens het leren.

Tussentijdse opdracht
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een tussentijdse praktische opdracht uitvoeren en daarvan verslag doen.

De opdracht bestaat uit 21 pagina's leesmateriaal en korte uit te voeren huiswerkopdrachten (opstellen, en zo mogelijk geven, van een les volgens de aangeleerde didactische kenmerken). Nadere informatie volgt op de eerste trainingsochtend.

Sebastiaan Dönszelmann is trainer, VELON-geregistreerd lerarenopleider en vakdidacticus MVT. Van 1998-2012 was hij docent in het voortgezet onderwijs. Sinds 2005 is hij als lerarenopleider verbonden aan de lerarenopleiding (Lerarenacademie) van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2019 promoveerde Sebastiaan op effectieve doeltaaldidactiek in het vreemdetalenonderwijs en op de professionele ontwikkeling van docenten in datzelfde domein. Naast zijn werk op de VU begeleidt Sebastiaan als coach en trainer vreemdetalendocenten in het hele land. Sebastiaan is eindredacteur en medeauteur van het Handboek Vreemdetalendidactiek (Coutinho, 2020) en ondersteunt de redactieteams van de leergangen Stepping Stones en Grandes Lignes (Noordhoff). Sebastiaan is lid van de SLO-commissie die voor het Ministerie van OC&W het nieuwe landelijke examencurriculum vormgeeft. 

Sessie 1 5 jun. 2024 09:30u. - 13:00u.
Sessie 2 12 jun. 2024 09:30u. - 13:00u.
Sessie 3 19 jun. 2024 09:30u. - 13:00u.
Sessie 4 26 jun. 2024 09:30u. - 13:00u.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van de eerste webmeeting eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen op het platform, zodat je de livewebmeetings kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die eventueel ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. Tijdens de live webmeetings kun je mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

NB: registreer tijdig; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van de meeting een melding/herinnering vanuit Zoom.


Tijdens de livewebmeetings kun je mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker. Live deelname is verplicht, er wordt geen opname van deze meetings gemaakt.


Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) de live webmeetings volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: je kunt het evaluatieformulier na afloop van elke sessie invullen en opslaan. Pas na afloop van de laatste sessie stuur je het formulier definitief in.

Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.  

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 12 deelnemers

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

De taalsector is erg breed. Je kan werken als tolk, vertaler, taaltrainer, copywriter, redacteur, journalist, editor, communicatiemedewerker… De scholingsactiviteiten van KTV sluiten aan bij de verschillende werkgebieden. Immers, iemand die nu als vertaler werkt, kan zich willen omscholen tot taaltrainer, een redacteur kan beslissen ook vertaalactiviteiten te gaan verrichten, een tolk kan beslissen ook vertaler te willen worden, etc. Taalprofessionals kiezen er vaak voor om zowel een deeltijdbetrekking aan te gaan, als te opereren als freelancer. Het beheersen van diverse vaardigheden versterkt de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep.

Ook mensen die niet werkzaam zijn binnen de taalsector en hun taalbeheersing op een hoog niveau willen brengen, kunnen bij KTV terecht. KTV biedt taalcursussen Nederlands van ERK-niveau B2 tot C2 en vreemde taalopleidingen vanaf niveau B2. Oftewel: je kunt pas bij KTV terecht als je een taal al behoorlijk goed beheerst. Dit aanbod vormt een exclusieve niche op de Nederlandse markt en is van grote meerwaarde voor de positie van hoogopgeleide statushouders en arbeidsmigranten binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

"De training is heel nuttig & zeer relevant!"  

"De docent is zeer goed, duidelijk & levendig!"

"De docent is betrokken en heeft goede kennis van de materie, zowel op algemene didactiek als MVT-onderwijs.

"De cursus is goed gestructureerd en opgebouwd. Alles zeer relevant."

"Een dikke 10! Sebastiaan weet hoe je deelnemers letterlijk en figuurlijk bij de les houdt en meeneemt. Hij biedt een erg goede afwisseling tussen theorie en praktijk."

"Goed, heldere presentatie, doordachte en verantwoorde opzet en samenstelling van de serie, oog voor de individuele cursusdeelnemer."

"Sebastiaan geeft op heel rustige, gedetailleerde en begrijpelijke manier de meetings. Ik vond hem sterk in taaltheorie en hoe makkelijk hij het in praktijk kan brengen met voorbeelden. Hij gaf ook goede begeleiding hoe wij verschillende aspecten van de leerproces in gaten houden."

"Sebastiaan is een geweldige spreker! Goede balans van theorie en praktijk, nooit saai, laat cursisten actief deelnemen aan de les, veel nuttige tips, veel ruimte voor vragen. Sebastiaan is goed voorbereid, heeft duidelijke doelen, communiceert heel goed met ons cursisten en herhaalt veel."

"Geweldig. Weet aandacht te houden door de afwisseling. Brengt het ons geleerde in praktijk bij de volgende les!"

"Zonder meer uitstekend. Sebastiaan is een uitstekende, onderhoudende docent die de aandacht op tal van manieren weet vast te houden en heel efficient te werk gaat. Iedereen aan de beurt laat komen. Duidelijke uitspraak. Heel toegankelijk. Cursisten kunnen hem alles vragen zodra iets niet geheel duidelijk is. Ook interessant dat er cursisten met diverse talen aan meededen."

"Prima, het is even wennen om het "online" te doen maar ik keek er iedere week weer naar uit om de lessen te mogen volgen van Sebastiaan."

"1. Les van docent die heel veel ervaring heeft met lesgeven aan docenten in opleiding. 
2. Professionele lessen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar het effect van verschillende leermethoden. 
3. De theorie direct in de praktijk oefenen met feedback van docent en medestudenten, in veilige omgeving."

"Heel fijn. Sebastiaan is heel toegankelijk, spreekt duidelijk en weet ervoor te zorgen dat zelfs een online bijeenkomst aanvoelt als een echte bijeenkomst. Hij corrigeert op een vriendelijke, opbouwende manier, geeft tips en is positief. Zijn enthousiasme over het onderwerp is aanstekelijk. Hij stimuleert de deelnemers om de opgedane kennis zo snel mogelijk in de praktijk te gaan brengen zodat het beklijft. Het heeft mij ook enthousiast gemaakt om er meer over te gaan lezen e.d."

 

Learning
Startdatum: 5 jun. 2024
  • van 09:30 tot 13:00
  • 780,45 (incl. BTW)
  • Online