Individuele trainingssessies Engels

Dit betreft een verlenging van de individuele trainingsessies Engels. Veel mensen ervaren het communiceren in het Engels als een narigheid. Of de communicatie nou in schrift of spraak is, men maakt zich vaak zorgen over de woordkeuze of dat de grammatica niet juist is. En als we voor een groep moeten spreken, moeten we ons zelfverzekerd presenteren. En wat nu als er uitspraakfoutjes worden gemaakt?

De verlenging bestaat uit zes online lessen. 

Voor die mensen is deze aanvullende cursus op de eerste zeven sessies een uitkomst: je gaat 6 weken lang intensief de taal verder bestuderen, én in de praktijk te oefenen.

Het leuke aan deze cursus is dat de invulling ervan helemaal bepaald wordt door de deelnemer—het is maatwerk, afgestemd op wat nodig is om duidelijk en helder in het Engels te kunnen lezen, schrijven en spreken. Onderdelen die we tijdens de cursus behandelen zijn bijvoorbeeld de taalfuncties—iemand begroeten, laten blijken dat je het ergens niet mee eens bent, of advies geven. Of we kunnen het zelfvertrouwen in het spreken oefenen—door middel van enkele kleine presentatieopdrachten oefenen we niet alleen de spreekvaardigheid, maar ook de woordenschat en de grammatica. 

Martijn Lemmen studeerde tijdens zijn bachelor Engelse Taal en Cultuur aan Universiteit Leiden. Daarna studeerde hij daar de MA-opleiding Translation in Theory and Practice, met als specialisatie Legal Translation. Na zijn MA werd hij docent Taalvaardigheid aan dezelfde universiteit, waar hij nu ook bezig is met zijn dissertatie.

Praktische informatie

  • De sessies worden via Zoom gegeven. Uiterlijk 24 uur voor de start van de eerste sessie ontvang je een unieke link waarmee je kunt registreren en inloggen op het webinarplatform.
  • Voor de sessies heb je een laptop of computer nodig met een goede internetverbinding, en een webcam en microfoon.
  • Iedere deelnemer krijgt een syllabus waarin beknopt een checklist staat met de meest gemaakte grammaticale fouten. Tijdens de cursus haken we daar verder op in, en uiteraard krijg je daarbij voldoende uitleg, zodat je de theorie kunt gebruiken in de praktijk. 

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Academie kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

De taalsector is erg breed. Je kan werken als tolk, vertaler, taaltrainer, copywriter, redacteur, journalist, editor, communicatiemedewerker… De scholingsactiviteiten van KTV sluiten aan bij de verschillende werkgebieden. Immers, iemand die nu als vertaler werkt, kan zich willen omscholen tot taaltrainer, een redacteur kan beslissen ook vertaalactiviteiten te gaan verrichten, een tolk kan beslissen ook vertaler te willen worden, etc. Taalprofessionals kiezen er vaak voor om zowel een deeltijdbetrekking aan te gaan, als te opereren als freelancer. Het beheersen van diverse vaardigheden versterkt de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep.

Ook mensen die niet werkzaam zijn binnen de taalsector en hun taalbeheersing op een hoog niveau willen brengen, kunnen bij KTV terecht. KTV biedt taalcursussen Nederlands van ERK-niveau B2 tot C2 en vreemde taalopleidingen vanaf niveau B2. Oftewel: je kunt pas bij KTV terecht als je een taal al behoorlijk goed beheerst. Dit aanbod vormt een exclusieve niche op de Nederlandse markt en is van grote meerwaarde voor de positie van hoogopgeleide statushouders en arbeidsmigranten binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

'Super. Helemaal op maat en heel waardevol.'

'Martijn Lemmen is echt een enorm goede docent die een extra beloning verdient voor zijn harde werk :-) Vaak duurden de lessen zelfs ook een stuk langer dan een uur.'

'Gewoon heel tevreden. Fijne en kundige docent en goede lesstof.'

In overleg
  • 514,25 (incl. BTW)
  • Online