Politie: werkgebieden, wetgeving en terminologie

Deze online lesmodule over politiezaken is bedoeld voor mensen die zich willen verdiepen in de diverse werkgebieden van de politie. Door middel van deze online module van 12 opgenomen lezingen krijgt de deelnemer een goed inzicht in een breed scala aan politiewerkzaamheden en de wetgeving die hieraan ten grondslag ligt. 

Je kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze lesmodule, worden de opnames en documentatie onmiddellijk aan jouw KTV-account toegevoegd. Je hebt 12 maanden de tijd om de opnames te bekijken en - indien je dat wilt - de vertaling van de begrippenlijsten in te leveren.

Deze online lesmodule geeft je een geweldige inkijk in de wereld van de politie. Van etnisch profileren tot verkeersongevallen, van drugs tot zedenzaken, van wapens tot mensenhandel, om maar een paar van de thema's te noemen. Uiteraard wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de digitale wereld en de criminaliteit die in hierin plaatsvindt. Ook aan interceptie wordt ruim aandacht besteed.  

Dat alles en nog veel meer wordt uitgelegd door verschillende rechercheurs, een hulpofficier van justitie, een ervaren taptolk en een gedreven onderzoeker. Ieder vanuit zijn eigen gezichtspunt. Door deze module te volgen krijg je ruim inzicht in de wereld van de politie! 

Inhoud

12 online lezingen:

1. Politiediscriminatie in Nederland
2. Afbreukrisico’s digitale gegevensdragers & internetgebruik
3. Opsporing via sociale media en veiligheidsrisico's
4. Drugs & (internationale) drugshandel
5. Vuurwapens en munitie
6. Mensenhandel & mensensmokkel
7. Forensische onderzoeken
8. Jeugd- en zedenpolitie
9. Verkeersongevallenanalyse
10. Financieel economische criminaliteit en witwassen
11. Fraudewetgeving en -vormen
12. Taptolken


Bij iedere lezing hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal (behalve nummer 12). Je kunt de uitdaging aangaan om deze naar een andere taal te vertalen en bij KTV in te leveren (zie voorbereiding). De lijsten bestaan uit begrippen die in de lezingen voorkomen. De lijsten zijn uiteraard niet uitputtend; indien gewenst kun je zelf termen toevoegen. 

 

Belangrijk!

Lees voordat je begint het instructieblad (te vinden in Mijn KTV > Cursussen)

 

Heb je het STAP-budget aangevraagd voor deze training? Dan vindt er na afloop een opdracht plaats om de opgedane kennis aan te tonen. 

Vertaalopdracht

Ga naar de map Cursussen in jouw KTV-account. Hier zie je diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor jouw opdrachten en voorbereiding. In de documentatiemap tref je ook het Instructieblad aan. Lees dit eerst rustig door.

 

Evaluatie

Tip! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat je weet wat er verwacht wordt.
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.
Uit jouw evaluatieformulier moet blijken:

 

  • Wat je geleerd hebt;
  • Wat je van de spreker vond;
  • Waar het over ging (in jouw eigen woorden);
  • Hoe de presentatie was opgebouwd;
  • Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
  • In welke mate de inhoud relevant was voor jouw tolk- of vertaalpraktijk.

Onderwerp

Spreker

1. Politiediscriminatie in Nederland

Sinan Çankaya 

2. Afbreukrisico’s digitale gegevensdragers & internetgebruik

Rik van der Velde

3. Opsporing via sociale media en veiligheidsrisico's

Rik van der Velde

4. Drugs & (internationale) drugshandel

Wouter den Brave 

5. Vuurwapens en munitie

Wouter den Brave 

6. Mensenhandel & mensensmokkel

Gert Buist 

7. Forensische onderzoeken

Wouter den Brave 

8. Jeugd- en zedenpolitie

Wouter den Brave 

9. Verkeersongevallenanalyse

Wouter den Brave 

10. Financieel economische criminaliteit en witwassen

Marcel de Munck 

11. Fraudewetgeving en -vormen

Marcel de Munck 

12. Taptolken

Abdes El-Ajjouri

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module  worden de 12 opnames aan de map 'Opnames' in jouw KTV-account toegevoegd. Je kunt de opnames gedurende 12 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). Je ziet de spreker en de presentatie in beeld. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van jouw KTV-account. 
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 20 uur
Beschikbaarheid opnames: 12 maanden na beschikbaarstelling van de opnames
NB: Je mag maximaal drie maanden verlengen. Je kunt dit in één keer boeken, maar je kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.


Details
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in uw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 12 hand-outs van de lezingen, een Excel-begrippenlijst en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan jouw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames. Een eventueel bijgeboekte verlenging is ook van toepassing op het inleveren van de begrippenlijsten.


Certificaat van deelname:
Je ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van jouw KTV-account tref je ook het evaluatieformulier aan. Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van jouw formulier in te vullen. Je weet dan nog waar het webinar over ging, wat je ervan vond en wat je is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op jouw evaluatieformulier kan zien dat je daadwerkelijk de inhoud van de lezingen hebt beluisterd en begrepen. Je kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

 

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Kennisnet kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

Zo ook deze specifieke cursus welke geheel focust op het Nederlandse politiebestel. Deze module omvat informatie die zeer relevant is voor mensen die een baan ambiëren bij een van de partners van de Nederlandse strafrechtketen.

Ook mensen die bezig zijn om hun taalbeheersing op een hoog niveau te brengen en in hun werk te maken krijgen met politie, gedetineerden, Bureau HALT, etc, kunnen veel baat hebben bij deze cursus.

Politie
  • 605,- (incl. BTW)
  • Online