Online lesmodule 'Geneeskunde voor tolken'

Iedereen kan verdwalen in de vele medische informatie die online te vinden is. In deze online lesmodule bespreken drie geneeskundestudenten op heldere wijze de belangrijkste medische vakgebieden en de meest voorkomende aandoeningen. In de negentien lezingen wordt aandacht besteed aan situaties in de spreekkamer, de communicatie, misverstanden, ongemakkelijke onderzoeken en de terminologie wordt zowel met Latijnse begrippen, Nederlands medisch jargon en spreektaal toegelicht.

Je kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze online module, worden er negentien opnames en begrippenlijsten aan jouw KTV-account toegevoegd. Je hebt 12 maanden de tijd om de module af te ronden.

Ben jij geïnteresseerd in geneeskunde? Wil je een woordenlijst van 3507 medische begrippen ontvangen? Ga dan aan de slag met deze lesmodule. 

Inhoud

Deze online lesmodule bevat 19 online lezingen over medische gebieden en 19 uitgebreide begrippenlijsten in de Nederlandse taal. De module is uitermate geschikt voor iedereen die zich in deze interessante materie wil verdiepen.

Lezingen:

 1. Cardiovasculair systeem
 2. Maag-, Darm- en Leverziekten
 3. KNO
 4. Pulmonologie
 5. Dermatologie
 6. Nefrologie (incl. dialyse)
 7. Endocrinologie (incl. diabetes)
 8. Oncologie
 9. Orthopedie & Orthopedische chirurgie
 10. Reumatologie
 11. Urologie
 12. Gynaecologie
 13. Neurologie
 14. Psychiatrie
 15. Geriatrie
 16. Neonatologie
 17. Kindergeneeskunde
 18. Anesthesie
 19. Laboratorium & beeldvorming

 

Bij alle lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal.

Leesopdracht

Ga naar de map Cursussen in jouw KTV-account. Hier zie je diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om de module te volgen. In de documentatiemap tref je ook het Instructieblad aan. Lees dit eerst rustig door.


Op de website van het MUMC (en natuurlijk ook op de sites van andere ziekenhuizen) kun je alle patiëntenfolders downloaden. Dit is erg handig voorafgaand aan tolkdiensten voor specialistische afdelingen. Ga nooit naar een tolkdienst in een ziekenhuis zonder te weten voor welk specialisme je gaat tolken. Staat dit niet op jouw tolkoproep? Vraag het na!  

Wil je je meer verdiepen in medische kennis? Dan raden wij je aan het studieboek ‘Anatomie en fysiologie van de mens’ van Ludo Grégoire aan te schaffen. Dit is een boek voor hbo-verpleegkundestudenten met veel illustraties en heldere uitleg. Het is niet erg om dit boek tweedehands of in een oudere uitgave aan te schaffen. Zo snel verandert medische basiskennis niet.  

Schrijfopdracht

Als je een certificaat van deelname wilt ontvangen, moet je alle lezingen evalueren. Dit doe je door middel van het evaluatieformulier in de map Cursussen in jouw KTV-account.

Tips!

 1. Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat je weet wat er verwacht wordt.
 2. Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.
 3. Evalueer iedere lezing direct nadat je deze hebt beluisterd. Je hebt jouw indruk en de informatie dan nog fris in je geheugen en dan is het zo gebeurd. Je kunt het formulier tussentijds bijwerken en opslaan.


Uit jouw evaluatieformulier moet blijken:

 • Wat je geleerd hebt.
 • Wat je van de spreker vond.
 • Waar het over ging (in jouw eigen woorden).
 • Hoe de presentatie was opgebouwd.
 • Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie.
 • In welke mate de inhoud relevant was voor jouw tolk- of vertaalpraktijk.

Het gaat erom dat uit jouw evaluatie duidelijk blijkt dat je de lezingen zelf hebt beluisterd. Schrijf dus geen algemeen verhaaltje op en herhaal jezelf niet teveel. 

Vertaalopdracht

 • Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 19 lijsten, in totaal 3507 begrippen. Graag de 19 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden in jouw KTV-account. Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. Je hebt 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.
 • Werk je met twee vreemde talen en wil je in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boek je deze uitbreiding van de module via deze pagina. Je ontvangt dan een extra certificaat met 14 pe-punten.
 • Indien je de vertaalopdracht niet gaat maken, stuur dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.

De negentien lezingen zijn speciaal voor tolken opgenomen door drie geneeskundestudenten:

Rami Koudan - Geneeskundestudent

Mijn naam is Rami Koudan en ik ben geneeskundestudent. Op mijn werk, op de spoedeisende hulp (SEH), zie ik vaak genoeg mensen die het Nederlands niet machtig zijn en daardoor niet effectief kunnen communiceren met het zorgpersoneel. Het is voor mensen die de taal wel machtig zijn al moeilijk om medische en biologische concepten te begrijpen. Juist nu is communicatie en begrip extra belangrijk, aangezien je als patiënt in een kwetsbare positie verkeert. Ik wil door middel van mijn medewerking aan deze lesmodule bijdragen aan het vestigen van informed consent waar iedere patiënt recht op heeft.

Joyce Stenvert – Student Master Arts Klinisch Onderzoeker aan Maastricht University. 

Als Master Arts Klinisch Onderzoeker student in Maastricht, drijft mijn passie voor de medische wereld en streven naar wetenschappelijke vooruitgang mijn motivatie. Naast mijn studie heb ik mijn vaardigheden als communicatief talent aangewend door waardevolle PowerPoint-presentaties te creëren voor KTV over verschillende medische disciplines. Deze presentaties zijn gericht op het ondersteunen van tolken die in ziekenhuizen werken, waardoor zij beter voorbereid zijn op medische vertaalopdrachten. Ik geloof dat effectieve communicatie een essentiële rol speelt in het bieden van toegankelijke en kwalitatieve zorg aan patiënten met verschillende taalbehoeften.


Lana Hagedoorn - Arts-Klinisch Onderzoeker student (MD/MSc) & Honours PREMIUM alumna

Als afgestudeerd Psychobioloog ben ik na mijn tussenjaar gestart met de vierjarige research master ‘Arts-Klinisch Onderzoeker’ aan Universiteit Maastricht. Ik loop nu co-schappen.

Ik kreeg de mooie kans om presentaties te maken over verschillende specialismen, met als doel medische tolken een basisbegrip van deze vakgebieden mee te geven. Zelf heb ik al ervaren hoeveel verschil een tolk kan maken tijdens een gesprek met een patiënt die de Nederlandse taal niet goed beheerst: er valt echt een barrière weg. Vanuit eerste hand zag ik hoe cruciaal een medische tolk kan zijn bij het stellen van adequate diagnoses, gedeelde besluitvorming en het waarborgen van een hoogwaardige en gepersonaliseerde zorgervaring voor alle patiënten, ongeacht hun taalachtergrond. Dit inspireerde mij dan ook om bij te dragen aan de opleiding van medische tolken.

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module worden de 19 opnames aan de map 'Opnames' in jouw KTV-account toegevoegd. Je kunt de opnames gedurende 12 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). Je ziet de spreker en de presentatie in beeld. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van jouw KTV-account. 
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 19 uur en 35 minuten

Beschikbaarheid opnames: 12 maanden na beschikbaarstelling van de opnames
NB: Je mag maximaal drie maanden verlengen. Je kunt dit in één keer boeken, maar je kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.


Details 
over de documentatie:
Na aankoop van deze module worden de hand-outs van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in jouw KTV-account. De documentatie bestaat uit 19 lespakketten met daarin de hand-out van de lezing en de bijbehorende literatuur, een Excel-begrippenlijst en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan jouw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames


Certificaat van deelname:
Je ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 

Let op! Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. Je dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van). Je kunt wel aangeven dat je de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvang je een certificaat met 19,5 voor de contacturen.


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van jouw KTV-account tref je ook het evaluatieformulier aan. Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van jouw formulier in te vullen. Je weet dan nog waar het webinar over ging, wat je ervan vond en wat je is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op jouw evaluatieformulier kan zien dat je daadwerkelijk de inhoud van de lezingen hebt beluisterd en begrepen. Je kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

Direct beschikbaar
 • 598,95 (incl. BTW)
 • Online