Online lesmodule Geneeskunde voor tolken - begrippenlijsten tweede vreemde taal

Heb je de online lesmodule Geneeskunde voor tolken geboekt en werk je met twee vreemde talen en wil je in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren?
Via deze pagina boek je deze uitbreiding van de module.

NB: Het volgen van de volledige module is hierbij een vereiste, je kunt deze mogelijkheid niet als losse module boeken.

Bij alle lezingen uit de online lesmodule Geneeskunde voor tolken hoort een uitgebreide begrippenlijst (19 lijsten) in de Nederlandse taal (3509 begrippen).

In de begrippenlijsten komen termen voor die gedurende de lezingen voorkomen. De lijsten zijn niet uitputtend; je kunt zelf termen toevoegen indien gewenst. Je kunt voor de zelf toegevoegde termen geen extra pe-punten registreren.

Als je deze begrippen in een tweede vreemde taal wilt inleveren, dan boek je dit via deze pagina.

Graag de 19 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden via jouw KTV-account bij de volledige module. Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. Je hebt 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten te uploaden.

Vertaalopdracht

Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 19 lijsten, in totaal 3509 begrippen. Graag de 19 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden via jouw KTV-account (alleen mogelijk bij de volledige module). Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. Je hebt 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten te uploaden.

Arbeidsrecht
  • 181,50 (excl. BTW)